De juiste zorg op de Juiste Plek voor de GGZ in de regio

Geplaatst op door in de categorie Data

GGZ regiobeelden

Regionaal de juiste zorg en op de juiste plek organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheid vergt samenwerking in het veld tussen aanbieders, gemeenten en verzekeraars. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en 43 gemeenten in 8 regio’s in Midden-Nederland leggen voor deze samenwerking het fundament door middel van het ontwikkelen van een startfoto in de regio’s.

Doel GGZ regiobeeld

Deze startfoto heeft als doel om bij te dragen aan het scherper stellen van de gedeelde opgave op het terrein van de organisatie van de GGZ, nu en in de toekomst. Met deze startfoto kunnen partijen in gezamenlijkheid bespreken wat concreet nodig is voor het organiseren van passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning in de regio: de juiste zorg op de juiste plek!

 Opbouw regiobeelden

De GGZ regiobeelden zijn naast een uitdieping van de demografische en sociaal economische omstandigheden ingedeeld in 4 thema’s.

  • Thema GGZ in de Wijk (18-65 jaar): In dit thema is alleen de data gebruikt die betrekking heeft op zorg en ondersteuning thuis en deze is in verschillende categorieën opgesplitst.
  • Thema Crisis en EPA: In dit thema is alleen de data gebruikt vanuit zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Deze is opgesplitst naar specialistische GGZ ambulant en klinisch.
  • Thema GGZ en Wonen: In dit thema is alleen de data gebruikt die betrekking heeft op zorg en ondersteuning met verblijf en deze in de verschillende categorieën opgesplitst.
  • Thema 18-/18 (16 -23 jaar): In dit thema is alleen de data gebruikt van cliënten in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar en deze data uitgesplitst naar alle categorieën.

Meer informatie

Waar: Midden-Nederland

Betrokken organisaties:

  • Gemeenten Midden-Nederland
  • Zilveren Kruis www.zilverenkruis.nl
  • jb Lorenz www.Jblorenz.nl
GGZ-Regiobeeld-Regio-X

Tags

Terug naar het overzicht